Intervju med Linda Björkman i Svenska kyrkans tidning

Hallå där… …Linda Björkman, som ligger bakom projektet PsalmCD, en cd-samling med orgelbakgrunder till 80 psalmer, som ska fungera som ackompanjemang till psalmsång vid tillfällen då en kyrkomusiker inte kan medverka.
Är det här karaoke för kyrkan?
- Ja, om man med karaoke menar bra instrumentalt ackompanjemang framtaget just för att sjunga till så stämmer den jämförelsen.
Hur kom du på idén till cd-samlingen?
- Den har vuxit fram utifrån olika situationer som jag upplevt, till exempel när jag varit på dop och då kantorn blev sjuk. Det blir mer glädjefullt med musik. Det är upprinnelsen till idén.
Urvalet har gjorts i samarbete med en referensgrupp från olika kyrkor.
Var det svårt att komma överens om vad som skulle vara med?
- Nej, vi har varit ganska eniga. Det är psalmer från den ekumeniska delen av psalmboken, och den täcker hela kyrkoåret, alla stora tillfällen. Referensgruppen har kommit med förslag på hur arrangemangen ska göras och om att även klockringning och postludium ska ingå.
Ni har använt er av Notre Dame-orgeln från Mattiaskyrkan i Budapest. Hur gick inspelningen till?
- Vi samplade ljud från den orgeln och lade in det i en studio i Umeå. Vi har ägnat mycket tid åt ljudet, eftersom skivorna ska kunna passa i alla typer av rum, såväl stora kyrkor som mindre församlingar, i stora ljudanläggningar och i en bärbar cd-spelare.
Vad har kantorerna sagt om projektet?
- Jag är själv musiker och förstår att det här aldrig kan ersätta en riktig kantor. Det har heller aldrig varit tanken. Det här ska vara ett hjälpmedel för exempelvis präster, diakoner, pedagoger och privatpersoner när kantor inte finns att tillgå.

Av Fredrik Emdén

[« Tillbaka]