Psalmer - allemansrätt på skiva
Kulturmagasinet i Piteå har, som PT tidigare berättat, släppt sin första Psalm cd-box. Ett pedagogiskt hjälpmedel som många kan få glädje av. Boxen omfattar 80 välkända psalmer hämtade från den ekumeniska delen i psalmboken (nummer 1-325).
Tänkta användare är i första hand diakoner, pedagoger och präster vid de tillfällen då en kyrkomusiker har svårt att närvara. Även i skolor och för privat bruk kan cd:n vara till nytta då man enkelt kan lära sig hur psalmerna går.
På de tre skivorna är orgelackompanjemanget för psalmerna med. Var och en inleds med ett kort förspel; oftast sista eller de två sista fraserna på respektive psalm.
Har man då någon praktisk nytta av denna psalmsatsning? Naturligtvis! Den blir ett bra stöd för den som leder en samling och som väljer psalmer. Det blir lite festligare med ett bra instrumentalt stöd i ryggen.
Slutomdömet blir positivt. Nu finns möjligheten att lära sig psalmerna - en allemansrätt att ta vara på.  Provlyssning finns på www.psalmer.se
Av Luleå stifts musikkonsulent Svenska Kyrkan Ewerth Richardsson

[Läs hela recensionen I Piteå Tidningen den 17 december 2005]
[« Tillbaka]